DQ – TRÍ THÔNG MINH KIỂU MỚI TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Trí thông minh kỹ thuật số (DQ) là một tập hợp toàn diện các năng lực kỹ thuật, nhận thức, siêu nhận thức và cảm xúc xã hội dựa trên các giá trị đạo đức phổ quát và cho phép các cá nhân đối mặt với các thách thức và khai thác các cơ hội của cuộc sống kỹ thuật số. DQ không chỉ đơn thuần đề cập đến các kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ hiệu quả hơn mà còn nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ em thường xuyên trực tuyến.

TRÍ THÔNG MINH KIỂU MỚI TRONG THỜI ĐẠI 4.0

TRÍ THÔNG MINH KIỂU MỚI TRONG THỜI ĐẠI 4.0

KHUNG TIÊU CHUẨN
TOÀN CẦU

DQkhung tiêu chuẩn DQ được đặt ra vào lần đầu tiền vào năm 2016 bởi Tiến sĩ Yuhyun Park và Viện DQ Hoa Kỳ. Sau khi được công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), khung tiêu chuẩn DQ đã công nhận và sử dụng rộng rã tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc,..

Khung tiêu chuẩn DQ gồm 8 lĩnh vực, 3 cấp độ trưởng thành và hình thành 24 năng lực kỹ thuật số. Trong đó có 8 năng lực kỹ thuật số cần thiết cho trẻ em.

Tiến sĩ Yuhyun Park – Viện trưởng Viện DQ Hoa Kỳ tại Diễn đàn kinh tế thế giới

Tiến sĩ Yuhyun Park – Viện trưởng Viện DQ Hoa Kỳ tại Diễn đàn kinh tế thế giới

Giấy công nhận bởi các tổ chức quốc tế

Được công nhận bởi các tổ chức quốc tế

8 lĩnh vực

Danh tính kỹ thuật số (Digital Identity)

Khả năng xây dựng danh tính trực tuyến và ngoại tuyến một cách lành mạnh.

Danh tính kỹ thuật số (Digital Identity)

Khả năng xây dựng danh tính trực tuyến và ngoại tuyến một cách lành mạnh.

An toàn kỹ thuật số (Digital Safety)

Khả năng hiểu, giảm thiểu và quản lý các rủi ro trên không gian mạng khác nhau thông qua việc sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức.

Bảo mật kỹ thuật số (Digital Security)

Khả năng phát hiện, tránh và quản lý các mức độ khác nhau của các mối đe dọa mạng để bảo vệ dữ liệu, thiết bị, mạng và hệ thống.

Trí thông minh cảm xúc kỹ thuật số(Digital Emotional Intelligence)

Khả năng nhận biết, điều hướng và thể hiện cảm xúc trong các tương tác kỹ thuật số của cuộc sống cá nhân và ngoài xã hội.

Giao tiếp kỹ thuật số (Digital Communication)

Khả năng giao tiếp và cộng tác với người khác bằng công nghệ.

Trình độ kỹ thuật số (Digital Literacy)

Khả năng tìm, đọc, đánh giá, tổng hợp, tạo, điều chỉnh và chia sẻ thông tin, phương tiện và công nghệ.

Quyền kỹ thuật số (Digital Rights)

Khả năng hiểu và bảo vệ quyền con người và quyền hợp pháp khi sử dụng công nghệ.

3 cấp độ trưởng thành

Công dân số

Khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số và phương tiện truyền thông theo cách an toàn, có trách nhiệm và đạo đức.

Sáng tạo kỹ thuật số

Khả năng trở thành một phần của hệ sinh thái kỹ thuật số, tạo ra kiến thức, công nghệ và nội dung mới để biến ý tưởng thành hiện thực.

Năng lực cạnh tranh trên nền tảng kỹ thuật số

Khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tạo ra các cơ hội mới trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và tác động liên quan tới tinh thần kinh doanh cũng như việc làm.

24 năng lực kỹ thuật số

8 Năng Lực Kỹ Thuật Số
Cần Thiết Cho Trẻ Em

Với 8 lĩnh vực và mỗi lĩnh vực có 3 cấp độ trưởng thành, chúng ta có 24 năng lực kỹ thuật số bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ và các giá trị khác nhau. Trong đó có 8 năng lực công dân kỹ thuật số quan trọng đối với trẻ em bao gồm:

Quản lý thời gian tiếp xúc màn hình

Khả năng quản lý và tự chủ thời gian tiếp xúc, tham gia các hoạt động trực tuyến.

Quản lý an ninh mạng

Khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách đặt mật khẩu mạnh và kiểm soát các cuộc tấn công, lừa đảo trên mạng.

Quản lý bắt nạt trên mạng

Khả năng phát hiện và giải quyết thông minh những tình huống khủng bố trên mạng.

Quản lý dấu chân kỹ thuật số

Khả năng hiểu được bản chất, hậu quả thực tế và biết cách quản lý lịch sử kỹ thuật số.

Quản lý quyền riêng tư

Khả năng xử lý thận trọng thông tin cá nhân được chia sẻ trực tuyến để bảo vệ tính riêng tư cho cá nhân và người khác.

Tư duy phản biện

Khả năng phân biệt đánh giá thông tin hoặc nội dung đúng hay sau, tốt hay độc hại, thông tin đáng tin cậy hay đáng nghi.

Danh tính công dân kỹ thuật số

Khả năng xây dựng và quản lý danh tính trực tuyến, ngoại tuyến lành mạnh, toàn vẹn.

Cảm thông kỹ thuật số

Khả năng đồng cảm và cảm thông với nhu cầu và cảm xúc trực tuyến của bản thân và người khác.

Trí thông minh Kỹ thuật số
có thể được ưu tiên hơn cả IQ và EQ vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, cảm xúc, nhận thức và sự nghiệp cá nhân của mỗi chúng ta. Trí thông minh Kỹ thuật số là một phần phát triển của bản sắc văn hóa trong chúng ta ở thời đại số hóa này.