Điều khoản sử dụng
1. Chấp thuận điều khoản sử dụng
Khi sử dụng Website dqvietnam.edu.vn , bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Dqvietnam.edu.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Bạn vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.
2. Quyền sở hữu trí tuệ
a) Trang web dqvietnam.edu.vn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng.
b) Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng. Mọi sử dụng, trích dẫn cần có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng.
c) Các sao chép hoặc trích dẫn khi có sự chấp thuận đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp
- Khi có bất kỳ khiếu nại nào từ dùng dùng với nhà cung cấp dịch vụ, các khiếu nại sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải.
- Trong quá trình kích hoạt sách, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, xác nhận thông tin thanh toán. Người dùng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ người dùng để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.
4. Bảo trì, bảo hành
Dqvietnam.edu.vn có trách nhiệm hỗ trợ người dùng đăng ký tham gia khóa học trên Monkey.edu.vn. Đồng thời, nếu phát sinh các lỗi kỹ thuật liên quan đến khóa học do trục trặc kỹ thuật hoặc do có sự nhầm lẫn, sai sót đối với thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho người dùng đã đăng ký khóa học. Hoặc lỗi từ phía khách hàng như các lỗi thanh toán: thanh toán nhầm, thanh toán trùng đơn hàng,…Tuy nhiên, tất cả các lý do hoàn tiền đều phải có xem xét và chứng minh bằng hình ảnh.
Xin chân thành cảm ơn!