Chính sách bảo mật
Chương trình Người hùng DQ ngoài việc trang bị cho trẻ các kỹ năng học tập và trải nghiệm chương trình thú vị, chúng tôi cũng đề cao việc giữ bảo mật thông tin cho trẻ bằng việc tuân thủ và tuân theo luật an toàn và quyền riêng tư cho tất cả trẻ em tham gia học DQ. Do đó, chúng tôi có những hạn chế nghiêm ngặt về việc chia sẻ dữ liệu của trẻ em.
Để giữ bí mật cho trẻ, chúng tôi cam kết sử dụng tất cả các biện pháp bảo mật hiện có và cũng đảm bảo rằng những người có quyền truy cập thông tin kỹ thuật số đều được đào tạo về phương thức và điều khoản, chính sách bảo mật.
Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải nhận ra rằng dữ liệu chúng ta thu thập về trẻ em phải được bảo vệ đầy đủ và sử dụng theo cách có lợi cho cuộc sống của chúng mãi mãi.